Η νέα ηλεκτροσυγκόλληση TIG INVERTIG PRO DIGITAL μας δίνει την δυνατότητα να εφαρμόζουμε ακόμα και τεχνολογίες συγκόλλησης που δεν γνωρίζουμε. Μας δίνει την δυνατότητα να ξέρουμε ότι θα έπρεπε να ξέρουμε, έτσι απλά. Για την καλύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συγκόλληση, μπορεί να μην χρειάζεται μόνο τεχνογνωσία. Με την νέα


INVERTIG PRO DIGITAL έχουμε την δυνατότητα να εκμεταλλευόμαστε πολύ περισσότερες εφαρμογές συγκόλλησης από αυτές που είδη γνωρίζουμε.


Καταφέραμε και χωρέσαμε όλη την υπάρχουσα τεχνογνωσία σε μια ψηφιακή οθόνη!  Η νέα ψηφιακή INVERTIG PRO DIGITAL. Καταφέρνει να συνδυάζει τις καλύτερες υπαρκτές τεχνολογίες και εφαρμογές συγκόλλησης με την μεγαλύτερη δυνατή ευκολία για τον συγκολλητή


Τα πάντα με μια ματιά, τα πάντα στο χέρι. Με τη νέα ηλεκτροσυγκόλληση TIG INVERTIG PRO DIGITAL μπορούμε να βλέπουμε όλες τις δοκιμασμένες επί σειρά ετών παραμέτρους της κάθε συγκόλλησης με μια ματιά, καθώς αυτές απεικονίζονται με πολύ αναλυτικές γραφικές παραστάσεις. Η ολοκληρωμένη ψηφιακή βιβλιοθήκη (βάση δεδομένων) παρέχει ακριβώς αυτές τις πληροφορίες και είναι διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται είτε από βιβλία και μελέτες συγκολλήσεων, είτε από πολλά χρόνια εμπειρίας ηλεκτροσυγκολλητών.


Τα πλεονεκτήματα:


Είμαστε σε θέση να προσαρμόζουμε τις καμπύλες συγκόλλησης απλά και γρήγορα στην εξέλιξη των αναγκών, να τροποποιούμε τις τιμές σε μια δεύτερη και να βρισκόμαστε έτσι πάντα σε μια άμεση, δυναμική σύγκριση. Ο Χρήστης μαθαίνει να λειτουργεί την INVERTIG PRO DIGITAL με επαγγελματικό τρόπο μέχρι και 80 % ταχύτερα σε σύγκριση με τις συμβατικές μηχανές συγκόλλησης. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που κάνουν την INVERTIG PRO DIGITAL να ξεχωρίζει είναι: 100% απόδοση στο 100% της λειτουργίας.


Ευχάριστος και πολύ απλός χειρισμός.   Αυξημένη εργονομία. Πολύ καθαρές και γρήγορες συγκολλήσεις. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη που περιέχει είναι μια εκτεταμένη βάση δεδομένων που περιέχει ένα πλήρες φάσμα εξειδικευμένων πληροφοριών και δοκιμασμένων επί σειρά ετών ρυθμίσεων. (Μέχρι και 1000 προγράμματα μπορούν να αποθηκεύονται σε μέχρι και 100 διαφορετικούς φακέλους, εύκολα και απλά)